Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2013

4807 253a
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
4811 ff4d
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
4812 2f8d
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
4826 2811
Reposted fromboro boro
Miłość na tym świecie jest największym grzechem.
— Margit Sandemo
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

Przecież nie musi Cię kochać cały świat. Czasem wystarczy tylko jedna osoba.

— Kermit.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viacytaty cytaty

August 31 2013

6216 745a
Reposted fromkatrissh katrissh viaanorexianervosa anorexianervosa
Jeśli choć jedno kłamstwo zostanie ukryte w życiu, śmierć uczyni je ostatecznym. Nikt już nie dowie się prawdy, skoro jedyny, który ją zna, to zmarły, śpiący ze swoją tajemnicą. Ten absolutny mord prawdy przyprawiał mnie o zawrót głowy.
— Camus, Upadek
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Też kiedyś spierdole Ci sens życia
— szmato.
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty
3000 1758
Reposted fromShini Shini
3935 8ef6
Reposted fromShini Shini
4057 2164 500
Reposted fromShini Shini
Istniejemy póki ktoś o nas pamięta.
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru"
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris viacytaty cytaty
4184 8066
Reposted fromShini Shini
4280 d212
Reposted fromShini Shini
4386 0484
Reposted fromShini Shini
Przeznaczenie zazwyczaj czeka tuż za rogiem. Jakby było kieszonkowcem, dziwką albo sprzedawcą losów na loterię; to jego najczęstsze wcielenia.
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru"
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris viacytaty cytaty

August 27 2013

Śmieję się w dzień, a w nocy sobie płaczę.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...